OldStars

Doelstelling

In eerste instantie is bij onze vereniging gedacht aan de leden die moesten afhaken omdat het tennisspel voor hem/haar op
dat moment te snel werd. Het gevolg hiervan is dan dat men het lidmaatschap gaat opzeggen, men de vereniging verlaat en daardoor de kans bestaat dat men in een sociaal isolement terecht komt.
Er moest dus een nieuwe vorm van de tennissport worden bedacht om deze vaak trouwe leden van onze vereniging te kunnen behouden en blijvend te laten bewegen. Professor Scherder heeft ons er vaak op gewezen dat het beoefenen van de tennissport niet alleen goed is voor de ontwikkeling van de hersenen voor de jeugd, maar evenzo goed is voor de oudere mens. Een belangrijk aspect naast het sociale gebeuren.
Kortom, er moest iets worden bedacht en daarbij was het Walking Voetbal van de KNVB een goed voorbeeld. Doordat onze vereniging ook actief is binnen het G-tennis, was ook het gebruik van de “groene” tennisbal bekend. Dat bracht ons op het idee om die bal centraal te stellen in de ontwikkeling van deze nieuwe vorm en het aldus resulteerde in de nu bij ons bekende vorm van OldStars Tennis.

Spelregels

OldStars Tennis is een aangepaste vorm door het gebruik van een iets zachtere bal en de mogelijkheid om de bal twee keer te laten stuiten. De spelregels zijn nagenoeg gelijk aan de bekende uit de huidige tennissport. Een game wordt bij 40-40 beslist met het spelen van een beslissend punt. Sets duren tot 4 gewonnen games en bij 4-4 wordt er een tie-break gespeeld. Alle overige spelregels blijven gehandhaafd. Inmiddels heeft onze vereniging OldStars Tennis als een vaste activiteit op de jaarkalender gezet. Iedere dinsdagmorgen in het buitenseizoen vanaf 9.30 uur zal er onder leiding worden gespeeld. In principe begint iedereen met een warming-up met daarin diverse vormen van bewegen. Vervolgens worden er enkele inspeelvormen met bal en racket gehouden, waarna er een indeling plaatsvindt om het werkelijke tennisspel te gaan beoefenen zoals is bedoeld vanuit het OldStars principe. Het is ook belangrijk om deze activiteit ook ’s winters in de hal voort te kunnen zetten. Naast de leden die binnen de vereniging zijn afgehaakt, zal de vereniging ook contacten leggen met diverse ouderenorganisaties binnen de gemeente, fysiotherapeuten en sport-beleidsmedewerkers van de gemeente. De deelnemers kunnen na de eerste drie lessen beslissen of zij lid willen worden van de vereniging.

Met het bestuur is afgesproken om als welkomst stimulering dat deze leden bij inschrijving voor € 51,50 inclusief bondscontributie lid kunnen worden. Het normale lidmaatschap is € 103 en is ook inclusief de bondscontributie KNLTB. Een ander belangrijk aspect is om iedere dinsdagmorgenactiviteit af te sluiten met het gezamenlijk drinken van een kop koffie/thee. Waarbij ons voorstel zal zijn dat er ook iedere week door iemand anders een bijpassende versnapering wordt meegebracht.

Kortom, wij staan aan het begin van een totale nieuwe vorm van tennis voor senioren!!!

Back to top