Leden

Algemeen

U dient zich schriftelijk aan te melden via de ledenadministratie. Nieuwe leden betalen eenmalig entreegeld. Voor het betalen van de contributie (en eventueel entreegeld) wordt aan het begin van ieder nieuw jaar een nota toegestuurd.
Indien u uw lidmaatschap wilt beëindigen, dient u dit voor 1 december van het voorafgaande contributiejaar schriftelijk te doen bij de ledenadministratie.
U ontvangt binnen 14 dagen een schriftelijke bevestiging. Dat is ook uw bewijs van afmelding. Het lidmaatschap kan dan met ingang van 1 januari van het daaropvolgende jaar worden beëindigd. Wanneer het lidmaatschap niet vóór 1 december wordt opgezegd loopt het automatisch door en bent u voor het komende jaar weer contributieplichtig.
De leden dienen jaarlijks contributie te betalen. De hoogte van de contributie wordt bij besluit van de algemene ledenvergadering vastgesteld. Het contributiejaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het tennisseizoen loopt van 1 april tot 1 november.

Kosten

Juniorencontributie (t/m 16 jaar) € 51,50 (incl. Bondscontributie KNLTB)
Seniorencontributie € 103,00 (incl. Bondscontributie KNLTB)
Borgsom voor sleutel tennispark € 15,00

De leden dienen jaarlijks contributie te betalen. De hoogte van de contributie wordt bij besluit van de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Lid worden

Klik hier om je aan te melden als lid.

Sleutelgeld en spelerspasjes

Ieder lid van LTC NOHN ontvangt, na betaling van een borgsom aan de penningmeester, een sleutel. deze sleutel geeft toegang tot het tennisterrein en de kleedkamers. Bij opzegging van het lidmaatschap wordt het borgbedrag terugbetaald na inlevering van de sleutel. Voor aanvang van het seizoen ontvangt u het spelerspasje thuis.

Abonnementen

Lijkt het jou leuk om met je ouders of vriendjes in de zomer- vakantie te gaan tennissen en zij zijn geen lid van onze vereniging of van een andere tennisvereniging in Hoogezand-Sappemeer, dan kan dat door een zomerpas aan te gaan vragen. Een zomerpas voor senioren kost € 25,00 en voor kinderen tot 17 jaar € 15,00. De pas is geldig voor de duur van de schoolvakantie.

Een zomerpas kun je aanvragen via . Geef de naam door voor wie de pas bestemd is en dan krijg je bericht waar en wanneer de pas klaar ligt.

Ook dit jaar is het weer mogelijk om tijdens de schoolvakantie op ons tennispark te gaan tennissen met leden van onze zusterverenigingen LTC De Kalkwijck en TV De Stirum. Wel dienen zij in het bezit te zijn van een KNLTB spelerspas. Deze mogelijkheid is alleen toegestaan indien een lid van LTC NOHN deze introductie heeft mogelijk gemaakt. Afhangen blijft dus verplicht.

Vrij spelen

Meestal kan je vrij spelen. Je kan met z’n tweeën tennissen (enkel) of met z’n vieren (mix of dubbel). Je spreekt dan met andere kinderen af. Een racket en tennisballen neem je zelf mee. Soms zijn de banen bezet door competitiewedstrijden of een toernooi. Vaak blijft er ook dan een baan vrij. Of er iets bijzonders te doen is, kan je zien op de activiteitenkalender. Als je gespeeld hebt, zorg je er altijd voor dat je de banen goed achterlaat.

Historie en ereleden

Ereleden van de tennisvereniging NOHN
Dhr. A. Romp

Leden van verdienste van de tennnisvereniging NOHN
Dhr. S. Visser, Dhr. F. Bultje, Dhr. S. Dortland, Dhr. J. de Vries en Dhr. J. Nienhuis

Back to top