Dag van het Sportpark Henk Bruins

Geschiedenis:

Al enige jaren zijn er plannen om tot een betere samenwerking te komen tussen de beide gebruikers van Sportpark Henk Bruins te Sappemeer, voetbalvereniging v.v. HSC en tennisvereniging LTC NOHN. Er wordt al in zeer beperkte mate samengewerkt. Bijvoorbeeld alséén van beide sportverenigingen evenement heeft georganiseerd en er een beroep gedaan moet worden op de buren om bijvoorbeeld gebruik te kunnen maken van elkaars accommodatie of vrijwilligers.

Dat er meer kan worden samengewerkt tussen beide sportverenigingen op andere terreinen isniet alleen wenselijk maar misschien ook wel noodzakelijkEévan de mogelijkheden om tot meer samenwerking te komen, is om gezamenlijk de mogelijkheden, die het sportpark Henk Bruins in Sappemeer biedt, te benutten en te promoten. Vorig jaar is gestart om vanuit het project Sterk Vrijwilligerswerk (samenwerking tussen Huis voor de Sport Groningen, CMO Stamm en Groninger Dorpen) te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn op het gebied van samenwerking. Na gesprekken is gebleken dat het speerpunt van de samenwerking vooralsnog ligt op het efficiënter gebruiken van het sportpark. De mogelijkheden om op het sportpark Henk Bruins meer en anders te kunnen sporten en bewegen, zijn veel uitgebreider dan tot nu toe wordt gedaan. Naast de v.v. HSC en LTC NOHN maakt ook volleybalvereniging Krathos regelmatig gebruik van het beachvolleybalveld naast het clubhuis van v.v. HSC.

v.v. H.S.C en LTC NOHN zijn trotse en gezonde sportverenigingen met leden uit Sappemeer en directe omgeving. De maatschappelijke functie staat bij beide sportverenigingen hoog in het vaandel. Plezier, gezondheid, sport en bewegen en respect voor elkaar in een sociaal veilige omgeving is het belangrijkste.

Een stuurgroep bestaande uit leden van beidesportverenigingen heeft het initiatief genomen om de bewoners van Sappemeer en omstreken te laten zien wat er nu al door beide sportverenigingen gedaan wordt aan activiteiten, maar vooral om te laten zien dat er nog veel meer mogelijk is op het mooie sportpark Henk Bruins in Sappemeer.

Wie is Henk Bruins:

Henk Bruins oud-voorzitter en erelid van de v.v. HSC, jarenlang actief tennisser bij NOHN, tevens 20 jaar lang secretaris van de RUG en daarmee naamgever van de Bruinszaal in het Academiegebouw van de RUG in Groningen.

Doel van dag van het sportpark Henk Bruins:

Kennismaking met de mogelijkheden op het sportpark Henk Bruins in Sappemeer.

Sportpark Henk Bruins moet de centrale plek in Sappemeer worden waar ‘het’ gebeurt.

Er ontstaat meer reuring op het sportpark Henk Bruins, omdat er nieuw sportaanbod wordt ontwikkeld en aangeboden wordt krijgen de sportverenigingen meer leden en dus meer vrijwilligers.

Door de samenwerking tussen de sportverenigingen en andere partijen uit Sappemeer verder te ontwikkelen, ontstaat een duurzame relatiedie impact heeft op de inwoners van Sappemeer. Iedere inwoner van Sappemeer kan deelnemen aan laagdrempelige activiteiten. Mensen komen samen op het sportpark Henk Bruins waardoor meer sociale samenhang en binding ontstaat. De integrale aanpak tussen sport, gezondheid en welzijn heeft een positieve invloed op de leefstijl en gezondheid van de inwoners van Sappemeer. Natuurlijk zullen ook de bewonersorganisaties zoals Boswijk, Margrietpark, Sappemeer Noord en Oost en de buurtvereniging Margrietpark hierbij betrokken worden.

Beide sportverenigingenv.v. HSC en LTC NOHNwillen graag alle inwoners uit Sappemeer kennis laten maken met sport en bewegen op het sportpark Henk Bruins. Daarnaast spelen de thema’s gezondheid en cultuur een belangrijke rol.

Daarom zijn er ook andere activiteiten op deze dag. Er kan kennisgemaakt worden met diverse sporten. Er worden clinics georganiseerd voor voetbal, tennis, volleybal & softbal, honkbal, jeude boulesspinning, bootcamp en G-sporten. Ook wordt er een gezondheidsplein ingericht en zal er veel aandacht zijn voor culturele activiteiten.

Doelgroep:

Alle inwoners van Sappemeer en omstreken. ‘Iedereen moet mee kunnen doen!’. We willen de bewoners van Sappemeer kennis laten maken met de vele mogelijkheden van het sportpark Henk Bruins. Daarmee hopen we meer mensen in beweging te krijgen, maar oosaamhorigheid  en het sociale aspect spelen hierbij een belangrijke rol. Zeker in deze afgelopen periode van Corona kan sport en cultuur een mooie uitlaatklep zijn. Er hebben inmiddels enkele organisaties toegezegd om deze dag mee te organiseren.

Voor wie:

• Kinderen in alle leeftijdsgroepen
• Jongeren
• Volwassen
• Ouderen
• Jongeren en ouderen met verstandelijke beperking
• En iedereen de sport, bewegen, cultuur, gezondheid een warm hart toedraagt.

Wanneer is de Dag van het sportpark Henk Bruins:

Zaterdag 1 juli 2023

10.00-19.00 uur

• Gratis toegang
• Algeheel rookverbod
• Tijdens de dag zal er geen alcohol worden geschonken
• Er zal met duurzame disposables worden gewerkt, en gezonde producten.
• Het zal een jaarlijks terugkerend evenement gaan worden in de periode juni.

Hoe gaan we dit realiseren:

Om de ‘Dag van het Sportpark Henk Bruins te kunnen realiseren hebben we een stuurgroep gevormd. Verderop is te zien, wie hierin zitting hebben genomen. We hebben uiteraard meer nodig dan alleen een stuurgroep, zaken waaraan we moeten denken zijn:

• Samenwerking met de gemeente (openhouden van voetbalvelden, subsidie, vergunningen, verkeersregelaars, sportcoaches)

• Sponsoring & publiciteit

• Horeca, entertainment & EHBO

• Vrijwilligers van de verenigingen, maar ook bijvoorbeeld van scholen en andere   sportaanbieders in de gemeente MiddenGroningen.

Activiteiten:

Sport: panna toernooi, voetbalschool, jeugdtoernooi, tennistoernooi, tennis clinicbeach-volleybaltoernooi, honkbal, jeux de boule, spinning en bootcamp.

Gezondheid:

Clinics en gezondheidsadviezen voor ouderen waaronder het promoten van duurzame producten.

Kids:

Alle genoemde sporten, springkussens, stormbaan XXL en voor de allerkleinste activiteiten in het speelbos Leutje HSC, kinderanimatie, schminken, clown, DJ school.

Entertainment:

DJ, piratenkoor, shantykoor,cover-bandjes, kinderanimatie, cabaret, singsong writer.

Horeca:

Clubhuis van beide verenigingen met groot terras, foodtrucks in festival uitstraling, ijs, suikerspin, popcorn, maar ook veel gezonde en duurzaam producten voor jong en oud.

De organisatie:

Stuurgroep;

• Bert Janssen​​ v.v. HSC
• Roelof Stäbler​ v.v. HSC
• Jeroen Gotlieb​ LTC NOHN
• Andre Romp​​ LTC NOHN
• Erwin Bloeming​ Project Sterk Vrijwilligerswerk


Om alles geregeld te krijgen hebben we een aantal werkgroepen in het leven ge
roepen om de taken te verdelen. Deze werkgroepen worden aangestuurd door één van de leden van stuurgroep.

We hebben de volgende vier werkgroepen:

• Subsidies & Vergunningen
• Sponsoring & Communicatie
• Operationeel
• Horeca, Entertainment & EHBO

Ambassadeurs:

We willen proberen om Marianne Timmer, Marcel Hensema en Erwin de Vries te vragen om ambassadeurs te worden voor de Dag van het Sportpark Henk Bruins. De twee laatstgenoemden hebben op jonge leeftijd gevoetbald voor de v.v. HSC. Marianne Timmer is al ambassadrice van v.v. HSC

Media:

RTV Noord, regionale dagbladen, Facebook, Instagram en publicatie op diverse website, en gratis publiciteit doormiddel van redactionele artikelen in het Dagblad van het Noorden, HS-Krant en de Regiokrant.

Met sportieve, culinaire, culture, en hartelijke groet,

Stuurgroep Dag van het sportpark Henk Bruins

Back to top