Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 150 150 LTC NOHN

Beste Leden,

Op donderdag 28 januari 2021 organiseren we onze Algemene Ledenvergadering.

Dit zal een bijzondere vergadering worden, we zullen de namelijk online gaan doen via teams.

Er waren 2 opties:

 1. De vergadering online doen
 2. De vergadering uitstellen, maximaal 4 maanden zoals de richtlijn van de KNLTB is

Wij hebben besloten om de vergadering nu online te doen om de volgende redenen:

 1. We willen graag kort na de jaarafsluiting de leden inlichten over het bijzondere jaar 2020 Als we het uitstellen voelt het voor ons als bestuur een beetje als mosterd na de maaltijd.
 2. Met het laatste nieuws in de hand over Covid-19 en de varianten daarop kunnen we niet inschatten of we de ALV in ons clubhuis kunnen houden binnen de gestelde termijn.

Bij deze online ALV zijn er wel een aantal spelregels die we als bestuur graag in acht willen nemen:

 1. Zet je luidspreker op mute
 2. Een dringend beroep om vragen vooraf in te dienen, dat maakt het voor ons als bestuur makkelijker
 3. We zullen de jaarverslagen per commissie dit jaar bijvoegen in de notulen om 2 redenen:
  1. Het wordt anders wel een hele lange vergadering
  2. In dit bijzondere jaar zijn er per commissie niet bijzonder veel activiteiten geweest
 4. De notulen van vorig jaar zijn bijgevoegd als bijlage:
  1. Graag een reactie hierop naar of je het eens bent met de notulen of niet.
  2. De secretaris zal de binnengekomen e-mails tellen en op basis van de binnengekomen e-mails vaststellen of de notulen akkoord zijn.
 5. Ook met betrekking tot het stellen van vragen zullen we het enigszins anders doen dan gebruikelijk. We doen hierbij wel een beroep op de discipline van alle aanwezigen om de beurt even af te wachten.

Het zal online iets lastiger zijn dan in onze kantine.

 1. We zullen na punt 6, het verslag van de penningmeester een vragenronde doen.
 2. We zullen aan het eind uiteraard ook een rondvraag doen.

Sportieve groet,

Het bestuur

Back to top